Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Byens Bazar Søborg ApS
Organitationsform: ApS
CVR. nr. 36699612
Adresse: Rosenkæret 43, 2860 Søborg
Mail: Soeborg@byensbazar.dk
Telefonnummer: 70200198
Etableringsår: 2015

Betaling

Online kan der betales med Dankort, MasterCard, Maestro, Visa Dankort, Visa Electron, JCB, American Express, Diners Club.

I den fysiske butik, kan der betales kontant, med MobilePay og med Dankort.

 Levering

Alt foregår i butikken, der er derfor ingen mulighed for fysisk levering udenfor denne.
Leveringstiden for ydelsen kan variere fra 0-21 dage, alt efter hvornår næste stand er ledig.

Kunden skal selv printe sit lejebevis hjemme eller i butikken, såfremt der bestilles en ydelse her.
Prismærker til påsætning, på sælgers egendele, udleveres ved henvendelse i butikken.

Særlige vilkår

Er der tilvalgt mailservice, er denne ydelse betalt ved bestilling af din stadeplads/stand.
Er kundens stand ikke rømmet ved lejeperiodens udløb, sørger vi for dette, for kr. 100,-
Er kundens ejendele ikke afhentet senest 7 dage efter lejeperiodens udløb, tilfalder ejendelene Byens Bazar.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives oplyses vie e-mail til soeborg@byensbazar.dk, senest i åbningstiden, dagen før din lejeperiode starter. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt dit lejebevis og nederst i dette dokument.

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
  1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.
  1. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
  1. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.
  1. Leje af en stadeplads/stand, hvis denne annulleres efter starttidspunktet for lejeperioden.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på soeborg@byensbazar.dk.
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.
Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Registreringsnummer og kontonummer, til overførelse af dit overskud, efter endt lejeperiode.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Byens Bazar Søborg ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og butikschefen for Byens Bazar Søborg ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.byensbazar.dk er til enhver tid direktøren for selskabet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.byensbazar.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Byens Bazar Søborg ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Byens Bazar Søborg ApS via e-mail soeborg@byensbazar.dk

Klageadgang

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til butikschefen på soeborg@byensbazar.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby

Telefon 41715000 www.forbrug.dk

Fortrydelsesformular

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende nyhederModtag nyhedsbreve med gode tilbud, nyt om konkurrencer, aktiviteter og meget mere fra Byens Bazar.